Urval av tillsatta tjänster

 • Uppsala Parkerings AB - VD
 • Uppsala Kommuns Fastigheter AB - VD
 • Destination Sälenfjällen - VD
 • Huge Fastigheter AB - VD
 • Uppsala Kommuns Industrihus B - VD
 • HSB Södertälje - VD
 • Värmdö Bostäder - VD
 • IFPA - Executive Director
 • HSB ProjektPartner - CFO
 • Sollentunahem - CFO
 • Svenska Bostäder - Ekonomichef
 • Värmdö Bostäder - Ekonomichef
 • Svenska Bostäder - Redovisningschef
 • Stockholms Studentbostäder - Redovisningsansvarig
 • Magnolia Bostad - BRF Ekonom
 • Rikshem - Chef Projektutveckling
 • Rikshem - Affärschef Nyproduktion
 • Rikshem - Affärschef Rot
 • Rikshem - Fastighetschef Region Norr
 • Rikshem - Fastighetschef Uppsala
 • Sand & Grus Jehander - AD Enhörna
 • Sand & Grus Jehander - Produktionschef
 • Sand & Grus Jehander - Driftsledare
 • Nabo - Affärsområdeschef Teknisk Förvaltning
 • Nabo - Verksamhetschef Fastighetsdrift
 • Nykvarnsbostäder - Driftchef Gata/Park/Vatten
 • Nykvarnsbostäder - Fastighetsutvecklingschef
 • Svenska Bostäder - Distriktschef Järva
 • Svenska Bostäder - Jurist
 • Svenska Bostäder - Boförmedlarchef
 • Magnolia Bostad - Kundansvarig BRF
 • Stockholms Studentbostäder - Hållbarhetsstrateg
 • Huge Bostäder - HR Chef
 • Svenska Bostäder - HR Chef
 • HSB Stockholm - HR Chef
 • Jeeves - HR Chef
 • Svenska Bostäder - HR Konsult
 • Toyota Material Handling - HR Business Partner
 • Uppsala Kommun - Direktör Omsorgsförvaltningen
 • Uppsala Kommun - Avdelningschef Gata/Park/Natur/Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Uppsala Kommun - Direktör Socialförvaltningen
 • Uppsala Vatten & Avfall - Avdelningschef Avfall
 • Uppsala Vatten & Avfall - Verksamhetschef
 • SABO / Sveriges Allmännytta - Expert Digital Fastighetsutveckling
 • Expert Nyproduktion - Expert Digital Fastighetsutveckling
 • Expert Nyproduktion - Expert Digital Fastighetsutveckling
 • Svenska Bostäder - Säkerhetssamordnare
 • Allergan - Business Excellence Lead
 • Toyota Material Handling - KAM
 • Tivall/Hälsans Kök - KAM
 • Tivall/Hälsans Kök - Commercial Controller
 • Tivall/Hälsans Kök - Brand Manager
 • Tivall/Hälsans Kök - Brand Manager
 • BD - Sales Rep Norway
 • BD - Account Manager
 • BD - Price and Tender Team Leader
 • BD - HR Manager
 • Toyota Material Handling - Logistikkonsulter
 • Toyota Material Handling -Servicechef Göteborg & Jönköping
 • Olympus - Säljare Systemintegration
 • Olympus - Säljare Endoskopitillbehör

Referenser

Vårt fokus är på mångfald och jämlikhet, eftersom en bättre balans mellan män och kvinnor leder till mer lönsamhet för våra kunder.

5/5
Jag har ett långt och förtroendefullt samarbete med Judith Kovács som leverantör av kvalificerade searchtjänster. Hon sätter sig snabbt in i sina kunders villkor och förutsättningar och har en synnerligen hög träffsäkerhet vad gäller leverans av kandidater. Judiths gedigna nätverk inom olika branscher, kunskap om hela rekryteringsprocessen och professionella förhållningssätt gör henne till en komplett rekryteringskonsult som jag varmt rekommenderar.
Mona Finnström
VD, Fastigo
5/5
Jag träffade Judith för nästan tjogo år sedan som kandidat för en uppgift. Judiths förmåga att skapa ett bra förhållande med kandidaten och en tydlig rekryteringsprocess gav mig ett mycket solidt intryck som har resulterat i ett långsiktigt affärsförhållande. Under min tid som VD på det amerikanska mjukvaruföretaget Ca (Computer Associates) rekryterade Judith personal till oss med mycket bra resultat. Judith har ett professionellt förhållningssätt till både kunden och kandidaterna, vilket skapar en god harmoni i rekryteringsprocessen. Jag rankar Judith väldigt högt när det gäller leverans av kvalificerade söktjänster på högre nivåer.
Berndt Karlsson
Country Manager, Compuware
5/5
Judith är en av de mest professionella konsulter jag någonsin har träffat. Det är alltid ett nöje att göra affärer med Judith. Jag uppskattar särskilt hennes beslutsamhet, entusiasm och öppna sinnelag – en balanserad blandning av färdigheter som gör henne till utmärkt coach. Hon är också en mycket varm och trevlig person, alltid leende och har nära till skratt. Jag rekommenderar starkt Judith som en expert inom Rekrytering, Talent Management och Coaching.
Michael Wiander
fd Sverige Chef, Hucama
5/5
Jag har arbetat med Judith i ett flertal rekryteringar. Hennes gedigna och professionella arbetssätt ger en utmärkt känsla för vilken person som passar för en specifik befattning. Jag kan varmt rekommendera henne som rekryteringskonsult.
Charlotte Axelsson
fd VD, HSB Stockholm
5/5
Jag kom i kontakt med Anette i samband med att hon rekryterade mig till min nuvarande tjänst. Under rekryteringsprocessen gav hon ett professionellt intryck genom att vara service minded och ge kontinuerlig återkoppling. När jag sedan skulle bygga upp min organisation blev Anette ett stöd och bollblank för att dels rekrytera passande profil dels utveckla organisationen. Jag kommer även i fortsättningen anlita People 360 och ger Anette mina varmaste rekommendationer.
Jenny Köpper
Nordic Manager, Tivall Sweden AB
5/5
Vi har anlitat Judith vid flera searchuppdrag genom åren och olika typer av befattningar. Vi har även genomfört en kompetensworkshop under ledning av Judith i samband med en rekrytering, där önskemålen var många och motsägelsefulla och lyckades få fram en samstämmig profil. Judiths arbete kännetecknas av mycket god förståelse och insikt om vilken profil som passar för olika typer av befattningar. Hon hittar den saknade pusselbiten och arbetar med stor professionalism. Jag rekommenderar Judith å det varmaste.
Kerstin Holm
fd Personalchef, Sherwin-Williams Sverige AB