Testverktyg

TESTVERKTYG HUCAMA

People360:s medarbetare är certifierade i HUCAMAS samtliga arbetspsykologiska testverktyg. HUCAMA arbetar med datadriven analys för rekrytering och utveckling av företagets personal.

Vi identifierar vilka beteenden som skapar framgång för specifika yrkesroller och hjälper dig matcha rätt medarbetare med rätt arbetsuppgift. Vi säkerställer att du får den kompetens som krävs för att ditt företag ska nå de strategiska målen.


PERSONPROFIL | REFLECTOR BIG FIVE PERSONALITY

Oftast är det personligheten som ställer till det, inte arbetsuppgifterna. 50 % av de beteenden vi uppvisar i arbetslivet baseras på vår personlighet. Genom att använda personlighetsformulär/analys i urval och utvecklingsprocesser undviker man felrekrytering och ineffektivitet.

People360 erbjuder genom vår partner HUCAMA ett modernt verktyg för personlighetsanalys, ”Reflector Big Five Personality”. Reflector Big Five förutsäger individens inställning till karriären, var individen bäst skulle passa in och hur individen skulle utvecklas i linje med företagets mål och syften. Genomförs online via Internet innan mötet och resultatet sammanställs bl. a speglat mot de utvalda kompetenserna.

BEGÅVNINGSTEST | CONNECTOR ABILITY

Testet belyser om individen har den intellektuella potentialen och de förmågor som krävs för att klara sitt jobb. Testet uppskattar abstrakta, verbala och numeriska förmågor på fyra nivåer – från verkstadsgolv till ledarskap.

Begåvningstest/Färdighetstest/-er (abstrakt, numerisk och/eller verbal) Genomförs online innan eller i samband med mötet hos People360. Beroende på aktuell roll väljs vilket färdighetstest som ska genomföras.

Man löper 20 % mindre risk att begå misstag i urvalsprocessen när man mäter kognitiv färdighet (jämfört med en urvalsprocess baserad på enbart intervjuer). Begåvning eller kognitiv färdighet är den bästa predikatorn gällande framgång i arbetet.

TESTVERKTYG ASSESSIO

People360:s medarbetare är också certifierade i ASSESSIOS arbetspsykologiska testverktyg. ASSESSIO har en lång historia av att utveckla vetenskapligt förankrade testverktyg och tjänster för urval och utveckling av personal.

MAP

”MAP är baserat på den s k Femfaktormodellen, den mest robusta och empiriskt understödda modellen för att beskriva personlighet”

MAP är ett personlighetsformulär som kartlägger kritiska beteenden för arbetslivet och som används vid urval och utveckling av personal. MAP predicerar arbetsrelaterade beteenden och utfall – bl a arbetstillfredsställelse, ledarskap och säljprestation. Det hjälper dig att identifiera potential och möjliga utvecklingsområden hos en individ, både på chef- och medarbetarnivå, inom en rad olika tillämpningsområden: rekrytering, onboarding, ledarskapsutveckling och karriärcoachning. MAP ger dig ett objektivt och standardiserat beslutsunderlag för urval och förser dig med information som är av avgörande betydelse för en individs potential att prestera i arbetet. Denna information har dessutom visat sig vara svår att inhämta via konventionella metoder som intervjuer, CV och referenser.

MATRIGMA CLASSIC

”Över hundra år av forskning har bekräftat att generell begåvning är den mest pålitliga och universella prediktorn för arbetsprestation”

Matrigma Classic är ett högkvalitativt arbetspsykologiskt test som mäter generell begåvning i syfte att predicera arbetsprestation. Generell begåvning omfattar bl a en persons logiska slutledningsförmåga, kritiskt tänkande och förmågan att ta in ny information. Dessa komponenter utgör grunden för en effektiv problemlösning och är alltmer kritiska i en föränderlig arbetsmiljö. Att använda Matrigma i urvalssammanhang ger tydliga vinster i form av ökad prestationspotential. Generell begåvning är dessutom svårt att identifiera med konventinella medel t.ex. genom CV granskning, referenser eller en intervju.

EQ

Emotionell Intelligens – en förutsättning för att lyckas i arbetslivet

Experter inom HR-branschen anser att nyckeln till framgång i arbetslivet kan vara emotionell intelligens (EQ). För att kunna leda på rätt sätt och förstå sina medarbetare, krävs en ökad medvetenhet och en målinriktad utveckling av sitt EQ. Om de flesta medarbetarna har ett högre medvetande kring sitt EQ så är det garanterat en framgångsfaktor för företaget.

Studier visar att framgångsrika ledare får ett högre resultat på EQ-testet jämfört med normalpopulationen.

People360:s medarbetare är certifierade i verktyget EQ-i 2.0 som är världsledande på att mäta emotionell intelligens och som i dag används i över 60 länder. Vi använder detta i rekrytering och personlig utveckling för individer och grupper.

Kontakta oss för mer information.