Svenska Bostäder rekryterar ny ekonomichef

Liselotte Tjernlund är Svenska Bostäders nya ekonomichef. Liselotte har en gedigen erfarenhet från uppdraget som ekonomichef och liknande befattningar. Hon kommer närmast från en tjänst som vice vd med ansvar för ekonomi och kundservice hos Enköpings Hyresbostäder. – Liselotte har både den erfarenhet och personlighet vi sökte i rekryteringen. Ekonomichefen har en nyckelposition och [...]